Área de Apoio a Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Ángeles Casal Giráldez Xefa de área 986 130 213
Ana López Feria Xefa de negociado 986 130 216
María Moreira Sendón Xefa de negociado 986 130 216