Departamento de Dereito Público
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
As Lagoas, Marcosende s/n
36310 Vigo

+34 986 130 216
udxuridicas@uvigo.es