Inicio

 

Departamento de Dereito Público

 

O profesorado do departamento imparte docencia na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (no campus de Vigo) e na Facultade de Dereito (no campus de Ourense), concretamente nas titulacións de Grao en Dereito e Máster Universitario en Avogacía, e engloba diferentes grupos de investigación que participan en numerosos proxectos de I+D+i, financiados tanto en convocatorias públicas competitivas (fondos FEDER, proxectos de investigación do Plan Nacional, Xunta de Galicia) como polo sector privado.