Departamento T14

Benvidos á paxina web do Departamento de Dereito Público da Universidade de Vigo.

O profesorado do departamento imparte docencia na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (no Campus de Vigo) e na Facultade de Dereito (no Campus de Ourense), concretamente nas titulacións de Grao en Dereito e o Mestrado en Avogacía, e engloba diferentes grupos de investigación que participan en numerosos proxectos I+D+i, financiados tanto en convocatorias públicas competitivas (fondos FEDER, proxectos de investigación do Plan Nacional, Xunta de Galicia) como polo sector privado.

Buzón QSP