Departamento T14

Área de Dereito Procesual

Persoal Docente e Investigador
NomeCat.FacultadeTeléfonoEmail
Cachaldora Calderón, Xosé Antón PA Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 814 012
Espino Hernández, Luís D. PA Facultade de CC.XX. e do Traballo -
Fernández Fustes, Mª Dolores PCD Facultade de Dereito 988 368 843
Grande Seara, Pablo PCD Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 813 891
Iglesias Canle, Inés C. PTU Facultade de Dereito 988 368 845
Martínez García, Miriam PA Facultade de Dereito 988 368 830
Picatoste Bobillo, Julio César PA Facultade de CC.XX. e do Traballo  -
Pillado González, Esther CU Facultade de CC.XX. y do Traballo 986 812 413
Sarabia García, Mª Jesús PA Facultade de CC.XX. e do Traballo  -
Teixeira Rodríguez, Xulio PA Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 813 927