Departamento T14

Área de Dereito Constitucional

Persoal Docente e Investigador
NomeCat.FacultadeTeléfonoEmail
Bergareche Gros, Almudena PTU Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 812 025
García Gestoso, Noemí PCD Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 813 890
González-Ares Fernández, José Agustín PCD Facultade de Dereito 988 368 827
Gregores Villaverde, Mª José PA Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 802 019
Jiménez Alemán, Angel Aday PAD Facultade de CC.XX. e do Traballo 986 812 048
Mosquera Casero, José PA Facultade de Dereito 988 368 828
Riquelme Vázquez, Pablo CPRE Facultade de CC.XX. e do Traballo -